Algemene voorwaarden

Onderstaand vind je:

 1. Disclaimer
 2. Algemene voorwaarden
 3. Privacy statement

De informatie in deze disclaimer is van toepassing op de website van MKW Bedrijfsexperts. Door gebruik te maken van de informatie op deze website, stemt u in met deze disclaimer. De inhoud van deze website is door MKW Bedrijfsexperts met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er per abuis echter onjuistheden in de tekst zijn geslopen, dan aanvaardt MKW daarvoor geen aansprakelijkheid. MKW Bedrijfsexperts is niet verantwoordelijk voor (delen van) inhoud uit bestanden en/of websites die aan deze website zijn gekoppeld. Als de content van deze website zonder toestemming of oneigenlijk wordt gebruikt, wordt dat gezien als inbreuk op intellectuele rechten. Als u de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke locaties wilt plaatsen, dan moet daarvoor schriftelijke toestemming vragen.

 1. In deze disclaimer hanteren wij de volgende terminologie;
  1. Webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  2. Uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina, in dit geval MKW Bedrijfsexperts, in het vervolg ook genoemd MKW;
  3. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  4. U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  5. Inhoud: onder andere teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van MKW Bedrijfsexperts. Door gebruik te maken van deze webpagina stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever streeft ernaar de inhoud van deze webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De inhoud van de webpagina wordt door de uitgever in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt verschaft, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan, en het gevolg is of kan zijn van het gebruik van deze webpagina. Ook is de uitgever niet aansprakelijk als de webpagina op enigerlei moment niet kan worden geraadpleegd.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder daar vooraf melding over te doen. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Uitgezonderd deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor waarneembaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Het feit dat er een webpagina gekoppeld is, betekent niet automatisch dat MKW instemt met die bestanden.
 8. Als de website, of de inhoud daarvan, ongeautoriseerd of oneigenlijk wordt gebruikt, kan dat worden gezien als inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de webpagina verstuurt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming tot het gebruik van de webpagina en/of van bepaalde diensten die op de webpagina worden aangeboden, te ontzeggen. Ook kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U stemt ermee in dat u de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.